Investeringsforeningen Nykredit Invest – anmodning om suspension

By GlobeNewswire

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af fonde, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille korrekt NAV. Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser. NYIBDANykredit Invest Bæredygtige AktierDK0060361046NYIBRANykredit Invest Balanced Risk AllocationDK0060429108NYIDANykredit Invest Danske AktierDK0010297118NYIDAANykredit Inves

…read more

Via:: Sports Headlines

      

Get 20% off hat purchases for ONLY $5! Join our LIDS Club @ lids.com.
%d bloggers like this: